Finalister till Vårdförbundets priser utsedda!

Nu är årets finalister till de prestigefulla priserna Årets Vårdchef och Vårdförbundspriset klara. Se vem som vinner på den digitala Vårdgalan den 29 oktober.

Bland de nominerade till 2021- års Vårdförbundspris i samarbete med Folksam har juryn utsett tre medlemmar som tävlar om prissumman på en halv miljon kronor. Finalisterna arbetar inom kirurgi, hemsjukvård och dagkirurgi. Finalisterna till Årets Vårdchef på 50 000 kronor arbetar inom primärvård, hemsjukvård och psykiatri.

Galan sänds via Facebook Live och Vårdförbundets Youtube och leds av musikern Jacke Sjödin. Länkar till sändningen kommer att finnas här när galan närmar sig. 

Här kan du läsa om jurygrupperna till Vårdgalans priser

Finalister Vårdförbundspriset:

Thérèse Garthman, kirurgisjuksköterska/tf vårdenhetschef, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

”Bedside-avstämning -  patienten äger sin egen berättelse”

Istället för överrapportering på expeditionen har Thérèse Garthman varit drivande i att få till ett arbetssätt där teamet, i form av sjuk- och undersköterskor, stämmer av vid patientens säng vid personalbyten. Så kallad ”bedside-avstämning”.  Detta ger mer tid hos patienten och gör denne delaktig i sin egen vård, öppnar upp för kommunikation och skapar trygghet och struktur i vardagen. Men kanske viktigaste av allt gör avstämningen så att patienten får äga sin egen berättelse. Genom att utmana traditionella arbetssätt och ställa makthierarkier på ända blir förhoppningsvis både patienten och sjukvårdspersonalen lite klokare. Bedside-avstämning är ett arbetssätt som bäddar, i dubbel bemärkelse, för en tryggare och mer personcentrerad vård.

Moa Gullbrand, sjuksköterska, Hemsjukvården Umeå Kommun

”Covid-team i hemsjukvården”

När pandemin kom tog hemsjukvården i Umeå, med Moa Ullbrand i spetsen, chansen att utveckla nya rutiner och arbetssätt för att ge covid-smittade i hemsjukvården en så bra och enhetlig vård som möjligt. Med ett särskilt covid-team och nära samarbete med hemtjänsten har man kunnat minimera antalet vårdkontakter och arbeta mer personcentrerat och patientsäkert. Att arbeta nytänkande och strukturerat i en svår stund har inte bara minskat smittspridningen och skyddat personal i riskgrupp, det har också inneburit mer fokus på patienten, ökad trygghet och bättre kontinuitet - och lett till att hemtjänst och hemsjukvård har ”hittat” varandra. En förhoppning är nu att detta arbetssätt kan leva kvar, vidareutvecklas och spridas till andra även efter att den akuta situationen lagt sig.

Ulrica Nilsson, specialistsjuksköterska i anestesi och professor i omvårdnad, Karolinska Institutet/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

”RAPP – en app för digital personcentrerad och nära vård”

Ulrica Nilsson har tillsammans med sin forskargrupp tagit fram en app för uppföljning av patienter som genomgått dagkirurgiska operationer. Via appen får patienten rapportera symtom men kan också välja att få kontakt med sjuksköterska, för råd och stöd. Hjälpmedlet erbjuder en tillgänglig vård på patientens villkor, i en tid som kännetecknas av många frågor och ett stort informationsflöde. Det ger vårdgivaren möjlighet att ta sitt ansvar samtidigt som man visar tilltro till och förskjuter makten till patienten. Evidens finns för att appen är kostnadseffektiv samtidigt som den gör att patienten känner sig trygg och sedd och får mindre symtom och postoperativa besvär. Den ger också möjlighet för vården att utifrån patientens inspel om sin situation långsiktigt förbättra vården och egenvården för hela patientgruppen. Appen är ett lysande exempel på hur det går att bedriva framtidens personcentrerade vård med stöd av det digitala.

Här kan du läsa om Vårdförbundspriset

 

Finalister Årets Vårdchef:

Britta Ahlin, enhetschef, Brunflo Hälsocentral

”En tillgänglig och närvarande chef, som inger förtroende, skapar trygghet för sina medarbetare och har fått med sig hela arbetsgruppen på en positiv förändringsresa”

Med stort fokus på arbetsmiljö har Britta Ahlin utvecklat ett ledarskap som uppmuntrar till dialog och reflektion, ger utrymme för olikheter, skapar känsla av sammanhang i teamet över yrkesgrupperna och ger möjlighet för medarbetarna att kunna påverka sitt eget arbete.  Britta är respektfull, ser både individen men också gruppen i stort, visar förtroende för sina medarbetare och förlitar sig på deras kunskap och förmågor. Rakhet, ärlighet och tydlighet är ord som sammanfattar hens person och ledarskap. Tillsammans med innovativa och visionära inslag skapar det goda förutsättningar för ett långsiktigt och fungerande arbetssätt och goda relationer, som gett positiva resultat, hos både patienterna, i ekonomin och bland medarbetarna. Britta Ahlin är en chef som förstår vikten av att leda personcentrerat för att kunna bedriva personcentrerad vård.

Gunilla Berg, enhetschef Vård och omsorgsförvaltningen Hemsjukvården Ronneby

”En kunnig och påläst chef med stort intresse och engagemang för sitt arbete, sina medarbetare och med utgångspunkt från patienten”

Gunilla Bergs driv, målmedvetenhet och tydlighet skapar reda i ett annars komplext arbete. Hon ser och tar till vara kompetensen i arbetsgruppen, stöttar sina medarbetare och ger dem förtroende, vilket gör att de växer och utvecklas. Med en innovativ ådra och ett lösningsfokuserat arbetssätt, ser denna chef möjligheterna framför hindren och har gått utanför boxen för att skapa en enhet som är i framkant när det gäller personcentrerad vård. Med både ökad livskvalitet hos patienterna och minskade kostnader för verksamheten som resultat. Gunilla är en chef med mod, som står upp för det hon tror på, inte duckar för svåra frågor eller väljer den enkla vägen. En chef som anstränger sig för att bedriva den bästa vården för de som behöver den, utan att göra avkall på sin eller sina medarbetares arbetsmiljö. En ledare som leder med både hjärna och hjärta.

Malin Lind, avdelningschef Psykiatriska akutmottagningen NÄL, Trollhättan

”En närvarande chef som leder med friska krafter och ett genuint intresse för patientarbetet”

Med stor kompetens, erfarenhet och en smula tävlingslust har Malin Lind gång på gång lyckats vända verksamheter som hamnat i en nedåtgående spiral. Malin brinner för att driva en patientsäker vård, alltid med patientens bästa för ögonen, men också med ett stort fokus på medarbetarnas arbetsmiljö.  Genom att lyssna, lyfta sina medarbetare och skapa trygghet med struktur och rutiner har hon förvandlat en bristande verksamhet till en arbetsplats att trivas på och där man kan ha roligt även om arbetet är tungt och svårt.  Malin Lind tar sig an utmaningar med öppenhet, en aldrig sinande energi och mottot ”Vad är det värsta som kan hända?” Tillsammans med ett stort mått nyfikenhet ger det henne mod att prova nya idéer och vägar till framgång, alltid med respekt och lyhördhet för sin etiska kompass. En chef som visar att man med humor och envishet kan leda verksamheten framåt och uppnå långsiktiga resultat.

Här kan du läsa om hur nomineringen till Årets Vårdchef går till

Till Årets Studenthandledare utses inte några finalister utan endast en vinnare som presenteras på Vårdgalan.

Om Vårdgalan

Fredagen den 29 oktober 2021 kl. 14:00-16:00 är det dags för årets Vårdgala, som även i år blir en festlig, digital tillställning och om läget tillåter även till viss del fysisk. Precis som tidigare år kommer vi att dela ut priser i tre kategorier, till personer som under det gångna året gjort exceptionella insatser i vården och på ett framgångsrikt sätt bidragit till en mer personcentrerad och nära hälso- och sjukvård.

Titta på vårdgalan live online!

Spara eventet i kalender (Apple)
Spara eventet i kalender (Google)
Spara eventet i kalender (Outlook)