Vårdförbundspriset 2015: Unga med psykisk ohälsa får hjälp på egna villkor

Vårdförbundspriset i samarbete med Folksam går i år till psykiatrisjuksköterskorna Åsa Lagerström och Anette Sannerfors på BUP Mellanvård, Skaraborgs sjukhus i Skövde. De får förstapriset för ett arbetssätt som går mycket sårbara individer till mötes och som bottnar i barnets egna förmågor, behov och resurser.

– Ungas ohälsa är förutom det personliga lidandet också ett stort samhällsproblem. Vården måste hitta nya sätt att nå denna växande grupp unga som kanske isolerar sig, inte kommer till skolan eller kan ta sig till en BUP-mottagning. Årets pristagare är ett fint exempel på när personcentrerad vård har en avgörande skillnad för en ung människas fortsatta liv. Så sammanfattar Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro vinnarnas arbete med BUP Mellanvård.

– Det känns fantastiskt att få en bekräftelse på det vi hela tiden känt varit rätt väg att gå, säger Åsa Lagerström, som tillsammans med kollegan Anette Sannerfors driver projektet BUP Mellanvård. Att kunna möta både barn, unga och deras familjer i en trygg hemmiljö, har varit avgörande för att vi ska lyckats.

Ur juryns motivering

"Barnen får möjlighet till högt specialiserad vård i hemmiljö, vilket gör att de ofta kan fortsätta att gå i skolan och leva "som vanligt". Vården utformas utifrån barnets berättelse och den bygger på delaktighet och medbestämmande. Organisation och arbetssätt anpassas efter varje barn. Hänsyn tas till barnets och familjens förmågor, behov och resurser. Hela familjen får genom denna vårdform konkret stöd med verktyg och förhållningssätt i sin vardagsmiljö, vilket gör att vården når även de barn som isolerar sig i hemmet och varken kommer till skolan eller till en BUP-mottagning för att kunna få hjälp."

Den totala prissumman på 500 000 kronor delas så att 200 000 kronor går till förstapristagarna och 300 000 kronor delas lika mellan de tre övriga nominerade. Dessa är Marianne Alärd, sjuksköterska på Mobil närvård Skaraborg, Nina Jurander (med kollegan Nina Karlsson), anestesisjuksköterska på Sahlgrenska Universitetssjukhuset Operation samt Ingrid Larsson, sjuksköterska och lektor i omvårdnad på Högskolan i Halmstad.

Om Vårdförbundspriset i samarbete med Folksam

Vårdförbundspriset instiftades 2009 och delas årligen ut av Vårdförbundet i samarbete med Folksam. Syftet med priset är att stimulera och synliggöra den utvecklingskraft som finns bland Vårdförbundets medlemmar. Med priset vill Vårdförbundet särskilt uppmärksamma insatser som bidrar till att personcentera vården och som i förlängningen leder mot det paradigmskifte Vårdförbundet vill se i vården. Med prissumman 500 000 kronor är priset ett av Sveriges största inom vårdområdet.

Priset går till en eller flera av kandidaterna som valts ut av en expertjury. I år delades priset ut på Vårdgalan den 4 november i samband med Kvalitetsmässan i Göteborg.

För mer information om pristagarna kontakta

Åsa Lagerström, telefon: 0722-00 64 01
Marianne Alärd, telefon: 073-320 87 87
Nina Jurander, telefon: 0708-29 92 97
Ingrid Larsson, telefon: 035-22 02 02

För mer information om Vårdförbundspriset kontakta

Cecilia Sandahl, presschef Vårdförbundet, telefon: 070-687 32 42
Alma Kastlander, pressekreterare Vårdförbundet, telefon: 070-088 67 98
Maria Hallén, projektledare Vårdförbundet, telefon: 070-512 77 95
Benny Granberg, projektansvarig Folksam, telefon: 0709-11 62 14

Pressmeddelande

Läs pressmeddelande för Vårdförbundsprisets vinnare 2015. Här finns även högupplösta bilder att ladda ner.