Vårdförbundspriset i samarbete med Folksam gick 2015 till psykiatrisjuksköterskorna Åsa Lagerström och Anette Sannerfors på BUP Mellanvård, Skaraborgs sjukhus i Skövde. De får förstapriset för ett arbetssätt som går mycket sårbara individer till mötes och som bottnar i barnets egna förmågor, behov och resurser. Här kan du titta på intervjuer med vinnarna och de andra nominerade bidragen.

– Ungas ohälsa är förutom det personliga lidandet också ett stort samhällsproblem. Vården måste hitta nya sätt att nå denna växande grupp unga som kanske isolerar sig, inte kommer till skolan eller kan ta sig till en BUP-mottagning. Årets pristagare är ett fint exempel på när personcentrerad vård har en avgörande skillnad för en ung människas fortsatta liv. Så sammanfattar Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro vinnarnas arbete med BUP Mellanvård.

– Det känns fantastiskt att få en bekräftelse på det vi hela tiden känt varit rätt väg att gå, säger Åsa Lagerström, som tillsammans med kollegan Anette Sannerfors driver projektet BUP Mellanvård. Att kunna möta både barn, unga och deras familjer i en trygg hemmiljö, har varit avgörande för att vi ska lyckats.

Juryns motivering

"Barnen får möjlighet till högt specialiserad vård i hemmiljö, vilket gör att de ofta kan fortsätta att gå i skolan och leva "som vanligt". Vården utformas utifrån barnets berättelse och den bygger på delaktighet och medbestämmande. Organisation och arbetssätt anpassas efter varje barn. Hänsyn tas till barnets och familjens förmågor, behov och resurser. Hela familjen får genom denna vårdform konkret stöd med verktyg och förhållningssätt i sin vardagsmiljö, vilket gör att vården når även de barn som isolerar sig i hemmet och varken kommer till skolan eller till en BUP-mottagning för att kunna få hjälp."

Prissumma på 500 000 kronor

Den totala prissumman på 500 000 kronor delades så att 200 000 kronor gick till förstapristagarna och 300 000 kronor delades lika mellan de tre övriga nominerade. Dessa är Marianne Alärd, sjuksköterska på Mobil närvård Skaraborg, Nina Jurander (med kollegan Nina Karlsson), anestesisjuksköterska på Sahlgrenska Universitetssjukhuset Operation samt Ingrid Larsson, sjuksköterska och lektor i omvårdnad på Högskolan i Halmstad.

Video från seminarierna

BUP Mellanvård Skövde (12:34 minuter)

Åsa Lagerström och Anette Sannerfors berättar om sitt arbete.

Personcentrerad vård vid sjuksköterskeledd mottagning (17:05 minuter)

Ingrid Larsson berättar om sitt arbete.

Förberedelselek inför operation (15:16 minuter)

Nina Jurander och Nina Karlsson berättar om sitt arbete.

Mobil närvård Skaraborg (13:35 minuter)

Marianne Alärd berättar om sitt arbete.