Pristagare 2013

Britt-Mari Banck, sjuksköterska och sektionsledare på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, vann Vårdförbundspriset i samarbete med Folksam för sitt arbete med självdialys. Andrapristagare är Lena Renman, distriktssköterska, Umeå, Lars-Eric Olsson, sjuksköterska och klinisk lektor, Mölndal och Annika Park, sjuksköterska och områdeschef, Gislaved som vann 83 500 kronor var.

Tema för Vårdförbundspriset 2013 var personcentrerad vård.

–Vi vill lyfta fram våra medlemmars insatser för att utveckla vården. Vinnaren har rönt stort intresse både nationellt och internationellt. Socialminister Göran Hägglund tar upp självdialysen som ett gott exempel på personcentrerad vård, säger Sineva Ribeiro, ordförande i Vårdförbundet.

Första pris till arbete med självdialys

Självdialysen på länssjukhuset Ryhov inleddes 2005, då en patient ville lära sig att sköta sin dialysbehandling på egen hand. Andra patienter blev nyfikna och ville ta en mer aktiv del i sin egen behandling. Med utgångspunkt i en självdialystrappa, skapades ett ramverk för individuell upplärning.

– Plötsligt har du en person framför dig, inte en patient. Alla patienter känner olika och är olika. Struktur, trygghet, förtroende, respekt, lyhördhet, humor och flexibilitet är framgångsfaktorer för självdialysen, säger Britt-Mari Banck.

Andrapristagare:

Vård för de utsatta

Distriktssköterskan Lena Renman andrapristagare för "Vård för de utsatta" möter varje dag hemlösa, missbrukare, psykiskt sjuka och våldsutsatta kvinnor i Umeå.

– Jag startade projektet utifrån ett behov som fanns hos en grupp medborgare i samhällets ytterkant. Nu har de tillgång till vård på sina villkor. Jag känner mig stolt varje dag att tillhöra yrkesgruppen distriktssköterskor, säger Lena Renman.

Blomstervägens Demenscentrum

Annika Park, sjuksköterska och områdeschef på Blomstervägens Demenscentrum, Gislaved och andrapristagare.

– Vi ska kunna möta Lill-Babs, Mohammed Ali och äldreminister Maria Larsson på Blomstervägen. Vi arbetar med ett jag-stödjande förhållningssätt och försöker kompensera de brister som har drabbat hyresgästen, genom att stödja de förmågor som fortfarande är bibehållna, säger Annika Park.

Personcentrerad vårdkedja

Lars-Eric Olsson, sjuksköterska och klinisk lektor, Mölndal, andrapristagare för Personcentrerad vårdkedja.

– Jag började fundera på varför vården såg så olika ut för patienter som hade likartade förutsättningar. Min utgångspunkt var att patienter både kunde och ville delta i planeringen av sin egen vård, säger Lars-Eric Olsson.

Om priset

Vårdförbundspriset i samarbete med Folksam delas ut till en av Vårdförbundets medlemmar som har gjort framstående insatser för att utveckla svensk vård. I samband med att SalusAnsvar har gått upp i Folksam har prissumman fördubblats till 500 000 kronor.