Pristagare 2012

Sören Sanz, legitimerad sjuksköterska och vårdadministratör på akutmottagningen på Södersjukhuset i Stockholm, vinner SalusAnsvars vårdpris på 250 000 kronor för sitt preventionsarbete mot våld.

Sören Sanz arbetar på en av Europas största och mest intensiva akutmottagningar, Södersjukhuset i Stockholm. Det vinnande projektet som Sören Sanz har lett har titeln "Våldets konsekvenser, preventionsarbete för ett växande folkhälsoproblem".

– Det handlar om att arbeta för att olyckan inte ska ske igen, säger Sören Sanz som visade flera gripande exempel på våldets konsekvenser när han i förmiddags tog emot priset och berättade om arbetet.

Juryns motivering

Anna-Karin Laurell, VD för SalusAnsvar, läste upp juryns motivering:

"Ett stort och osynligt problem där våldets verkningar idag är ett stort folkhälsoproblem. Till akutmottagningen inkommer betydligt fler personer som utsatts för våld av andra människor, än patienter med de vanligaste diagnoserna som stroke, hjärtinfarkt, astma och diabeteskomplikationer.

Projektet visar på ett föredömligt folkhälsoarbete som berör alla åldrar, alla samhällsklasser och etnicitet. Arbetet omfattar såväl ett bra omhändertagande av patienterna för att minska olika former av såväl psykiska som fysiska komplikationer som att påverka och minska våldet i samhället.

Det engagerade ledarskapet skapar ett mervärde och meningsfullhet för medarbetarna i att arbeta på detta sätt. Ett arbetsätt som också innebär att skapa kontakter utanför den egna verksamheten med samarbetspartners som polis, sociala myndigheter, skola osv. Att vara opinionsbildande och delge rapporter från sjukvården om våldets verkningar och utbredning. Spridits utanför kliniken och till andra landsting".

Övriga nominerade

De övriga nominerade, av de sammanlagt 27 stycken som ansökt till SalusAnsvars vårdpris 2012, var:

  • Veronica Höglund-Vemmenlöv (fd. Nylund) och Max Jakobsen leg. sjuksköterskor psykiatri o vårdenhetschef i Nyköping
  • Carin Boij, leg. barnmorska, adjunkt i Jönköping
  • Therese Johansson, leg. röntgensjuksköterska, vårdenhetschef och Ann Murtomäki, leg. sjuksköterska i Eskilstuna