Pristagare 2011

Karin Eklund, röntgensjuksköterska och projektledare för Mobil röntgen tilldelades SalusAnsvars Vårdpris 2011. Mobil röntgen innebär att en röntgensjuksköterska åker ut med en mobil röntgenapparat till exempelvis särskilda boenden och hospice, för att erbjuda röntgenundersökningar i den egna trygga hemmiljön, istället för transport till sjukhuset.

SalusAnsvar och Vårdförbundet instiftade priset 2009 för att uppmärksamma framstående insatser inom utveckling av svensk vård. Årets tema är ledarskap i vården.

Priset, som är ett av Sveriges största inom vårdområdet, delades ut på Vårdförbundets kongress 5 maj.

Av de 36 nominerade utsåg expertjuryn Karin Eklund till vinnare.

Karin Eklund har som röntgensjuksköterska, klinisk lärare och projektledare på Skånes Universitetssjukhus i Lund, initierat och genomfört Sveriges första Mobila röntgen i samarbete med 10 kommuner.

Det har varit ett samarbete med många aktörer och över huvudmannagränser.

Kostnadseffektivt och tryggt

Bild på en mobil röntgenMobil röntgen innebär att en röntgensjuksköterska åker ut med en mobil röntgenapparat till exempelvis särskilda boenden och hospice, för att erbjuda röntgenundersökningar i den egna trygga hemmiljön, istället för transport till sjukhuset.

Pionjärerna i Lund har hittills gjort drygt 1 000 undersökningar med mobil röntgen. En utvärdering därifrån visar att de mobila enheterna bidrar till en kostnadseffektiv undersökning av hög kvalitet. De skapar också trygghet för vårdtagaren och sparar resurser.

För exempelvis äldre med stora vårdbehov innebär det att man slipper en påfrestande resa till sjukhus.

Når dem som inte söker vård

Mobil röntgen kan också användas för att nå dem som vanligen inte söker vård. 2009 hade TBC börjat sprida sig bland hemlösa i Malmö.

Smittskyddsenheten kontaktade det mobila teamet och bad om hjälp. Utrustningen installerades på ett härbärge och 86 hemlösa kunde röntgas under tre dagar.

Underlättar säkerhet

Mobil röntgen skulle också kunna användas inom Kriminalvården. Det skulle definitivt både spara pengar och underlätta säkerheten.

Bör spridas

Mobil röntgen kan användas i mycket större utsträckning än idag. Fler borde få den här möjligheten. I Lund får personalen ofta frågor från andra delar av landet. Verksamheten skulle självklart kunna spridas och skapa nytta och spara resurser i hela landet.