Pristagare 2009

Ami Hommel, sjuksköterska från Lund, blir den första pristagaren av SalusAnsvars Vårdpris. Priset som är på 250 000 kronor delas ut till medlemmar i Vårdförbundet som ”bidragit till att utveckla vården”. Priset är ett samarbete mellan Vårdförbundet och SalusAnsvar.

Ami Hommel vann priset för sin avhandling om ökad säkerhet vid vård av patienter med höftfrakturer. Ami Hommels forskning har redan bidragit till konkreta förbättringar inom vården. Hon har varit sjuksköterska sedan december 1981 och arbetar vid Universitetssjukhuset i Lund.

Juryns motivering

Ami Hommel besitter en förmåga att genomföra förbättringar som naturligt lett till ökad patientsäkerhet genom bättre vård, bättre förutsättningar och mer effektivt resursutnyttjande för patienten. Det är förbättringsåtgärder genom hela vårdkedjan.

Ami Hommel är i sitt arbete väl förankrad i det egna kunskapsområdet avseende äldre människor med höftfrakturer. Hon har systematiskt arbetat med patientsäkerhet inom omvårdnad och provat införande av förbättringsåtgärder som t ex smärtbehandling, införande av specialmadrasser och undervisning med gott resultat för patienterna.

Resultaten av Ami Hommels arbete är viktiga och användbara, inte bara teoretiskt utan även praktiskt, inom större delen av de vårdande enheterna inom sjukvården. Hon har visat att ett snabbt omhändertagande tillsammans med en obruten vårdkedja minskar lidandet för patienten. Detta leder i sin tur till att patienten tillfrisknar fortare. Kortare vårdtid med snabbare tillfrisknade ger lägre kostnad och ett effektivt resursutnyttjande.

Om SalusAnsvars Vårdpris

SalusAnsvars Vårdpris belönar en ”synnerligen framstående vetenskaplig prestation” och tilldelades till en eller flera forskare inom företrädesvis omvårdnad/vårdvetenskap; biomedicinsk laboratorievetenskap, sexuell och reproduktiv hälsa samt inom röntgensjuksköterskans kunskapsområde. Forskningen skulle beröra problem i vården som direkt påverkar människors vardag.