Tidigare pristagare av Vårdförbundspriset

Här kan du läsa mer om tidigare vinnare och nominerade till Vårdförbundspriset (fram till 2013 SalusAnsvars Vårdpris) och deras projekt.
 • Vårdförbundspriset 2016

  På Vårdgalan den 9 november 2016  korades vinnarna av Vårdförbundspriset. Förstapris gick till barnmorskan Maria Hogenäs, som vann 250 000 kronor för sitt personcentrerade arbetssätt. Tre andrapristagare fick vardera 75 000 kronor.

 • Pristagare 2015

  Vårdförbundspriset i samarbete med Folksam gick 2015 till psykiatrisjuksköterskorna Åsa Lagerström och Anette Sannerfors på BUP Mellanvård, Skaraborgs sjukhus i Skövde. De får förstapriset för ett arbetssätt som går mycket sårbara individer till mötes och som bottnar i barnets egna förmågor, behov och resurser. Här kan du titta på intervjuer med vinnarna och de andra nominerade bidragen.

 • Pristagare 2014

  Mare Teinlum-Kruse, leg. strokesjuksköterska och teamledare vid Strokeenheten på Sahlgrenska sjukhuset, vinner Vårdförbundspriset i samarbete med Folksam för sitt arbete med understödd hemgång vid stroke. Andrapristagare är sjuksköterskor från Linköping, Malmö och Göteborg som vinner 83 500 kronor var.

 • Pristagare 2013

  Britt-Mari Banck, sjuksköterska och sektionsledare på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, vann Vårdförbundspriset i samarbete med Folksam för sitt arbete med självdialys. Andrapristagare är Lena Renman, distriktssköterska, Umeå, Lars-Eric Olsson, sjuksköterska och klinisk lektor, Mölndal och Annika Park, sjuksköterska och områdeschef, Gislaved som vann 83 500 kronor var.

 • Pristagare 2012

  Sören Sanz, legitimerad sjuksköterska och vårdadministratör på akutmottagningen på Södersjukhuset i Stockholm, vinner SalusAnsvars vårdpris på 250 000 kronor för sitt preventionsarbete mot våld.

 • Pristagare 2011

  Karin Eklund, röntgensjuksköterska och projektledare för Mobil röntgen tilldelades SalusAnsvars Vårdpris 2011. Mobil röntgen innebär att en röntgensjuksköterska åker ut med en mobil röntgenapparat till exempelvis särskilda boenden och hospice, för att erbjuda röntgenundersökningar i den egna trygga hemmiljön, istället för transport till sjukhuset.

 • Pristagare 2010

  En väl fungerande fistel är livlinan för den person som är beroende av dialysbehandling. Irene Olsson och Monica Dubeck tilldelades 2010 SalusAnsvars Vårdpris för sin utveckling av en databas som följer dialyspatienters accesser. Med en god access kan dialysen genomföras med mindre risker för komplikationer, det ökar livskvaliteten för patienten och minskar dödlighet.

 • Pristagare 2009

  Ami Hommel, sjuksköterska från Lund, blir den första pristagaren av SalusAnsvars Vårdpris. Priset som är på 250 000 kronor delas ut till medlemmar i Vårdförbundet som ”bidragit till att utveckla vården”. Priset är ett samarbete mellan Vårdförbundet och SalusAnsvar.