Arbetsplatsbesök hos Maria Hogenäs

Barnmorskan Maria Hogenäs arbetar med personcentrerad vård för utomeuropeiska kvinnor. 34 doulor som talar 23 språk gör att det även leder till integration.

Födelsehuset Mammaforum ligger på bottenvåningen mitt i Bergsjön i Göteborg. Det är ombonat med mattor och kuddar på golven, inbjudande soffor, frukt och dekorerade vattenglas. Hit kommer varje dag gravida utomeuropeiska kvinnor från olika kulturer med sina små barn. De får stöd av barnmorskan Maria Hogenäs och doulor som talar deras eget språk.

– Det här blir en naturlig mötesplats. Här kan vi mötas i en tvärkulturell gemenskap och prata om förlossning, amning, att bli väckt på nätterna och relationer till partnern, säger Maria Hogenäs.

I Doula & kulturtolk ingår 34 doulor som talar 23 språk. De finns hos Maria Hogenäs.

Mammaforum bildar en sammanhållen personcentrerad vårdkedja som genom doulorna också skapar en bro mellan en fragmenterad vård och en individanpassad begriplig vård.

– Kvinnor öppnar sig och vågar prata om svåra saker som könsstympning och oron för att inte hinna "sprättas upp" innan förlossningen. Doulorna som själva kan ha samma erfarenheter blir ett ovärderligt stöd, säger Maria Hogenäs.

– I början tyckte barnmorskor och läkare på förlossningen att det var ovant att ha doulorna med, men nu ser de alla fördelar och välkomnar dem, säger hon.

Maria Hogenäs berättar att mammorna upplever att doulorna blir som systrar och mödrar vilka brukar vara med på förlossningar i mångas hemländer. Bland doulorna finns också personer med en påbörjad barnmorskeutbildning från hemlandet och de som arbetar som undersköterskor. Men det handlar inte bara om hälso- och sjukvård. Kvinnorna lär sig även tala svenska. Någon har tagit körkort efter bara ett år i Sverige. Vården flyttar ut i samhället.

– Vi lyfter också ny forskning, säger Maria Hogenäs. Exempelvis hur viktigt det är att papporna deltar vid förlossningen, om än bara en liten stund, även om det är nytt för dem. Vi har sett i studier från Sydafrika, av forskaren Nils Bergman, att när män tidigt håller barnen hud mot hud bryts våldsspiraler som kan ha pågått i generationer i nära relationer.

– Tillsammans pratar vi förstås också om kvinnors rättigheter och vi skapar kraft, mod och glädje, säger hon.