Arbetsplatsbesök hos Linda Jervidal

- Det handlar om att läka sår inte bara lägga om, säger Linda Jervidal, distriktssköterska och sårsjuksköterska, som är slutkandidat till Vårdförbundspriset.

Hon är sårsjuksköterska och distriktssköterska som spritt sin kunskap och ett personcentrerat förhållningssätt och teamarbete i hela Jämtland. Det här är ett arbete som berör en stor patientgrupp med höga vårdkostnader som ofta lider i det tysta.

– Att leva med ett svårläkt sår innebär att hela personen drabbas, säger Linda Jervidal.

Några exempel kan vara isolering, depression, fysisk och psykisk smärta. Även närstående och anhöriga påverkas. Delaktighet, trygghet och kontinuitet är grundförutsättningar för sårläkning.

– Många är inblandade i sårvård. Det kan vara hud, kirurgi, hälsocentralen, äldreboenden med flera. Det gäller att alla är med på tåget och arbetar i team, säger Linda Jervidal.

– Det ska finnas sårmottagning på alla hälsocentraler. Det är också viktigt att kunskapen finns på särskilda boenden. Äldre ska inte behöva förflytta sig för att läka sår.

Hon betonar också vikten av förebyggande arbete för att exempelvis minska mängden smärtsamma trycksår.

– Det är dessutom otroligt dyrt. Trycksåren kostar samhället ungefär som driften av ett helt svenskt sjukhus.

Hon framhåller också att vi måste se hela personen inte bara "patienten".

– Jag minns särskilt en man. För honom var det viktigast att kunna ta hand om sina hästar. Det var hans mål. Det måste vi se i vården och väva in i vårdplanen.

Linda Jervidal arbetar i hela Jämtland. Kolleger skickar bilder av sår som hon bedömer och föreslår behandling för. Hon är även engagerad i Rikssår.

– Det gäller att etablera kontakt med personen och skapa tillit. Många äldre med allvarliga sår kan vara lite dementa och misstänksamma. Utan tillit läker vi inga sår, säger Linda Jervidal.