Linda Jervidal, andrapristagare

Linda Jervidal med prischeck

För Linda Jervidal handlar sårvård om att både se människan och att få alla inblandade med på tåget. Som sårsjuksköterska och distriktssköterska hjälper hon en stor grupp patienter som ofta lider i det tysta och sprider samtidigt sin kunskap över hela Jämtland/Härjedalen.

- Det handlar om att läka sår, inte bara lägga om. Många äldre med allvarliga sår kan vara dementa och misstänksamma, så det gäller att etablera kontakt och skapa tillit. Utan tillit läker vi inga sår, menar Linda Jervidal.

Filmad intervju från Vårdgalan

Juryns motivering:

"Det här är ett arbete som berör en stor patientgrupp med höga vårdkostnader som ofta lider i det tysta. Att leva med ett svårläkt sår innebär att hela personen drabbas några exempel kan vara isolering, depression, fysisk och psykisk smärta. Även närstående och anhöriga påverkas.

Delaktighet, trygghet och kontinuitet är grundförutsättningar för sårläkning. Med sitt personcentrerade förhållningssätt genom att träffa patienter i hemmet, bedöma och göra individuella behandlingsplaner, får kandidaten såren att läka snabbare och kapar kostnader. Med ett gränsöverskridande arbetssätt handleder hon även andra sjuksköterskor både i primärvården och i kommunal hälso- och sjukvård."

Lindas föreläsning vid Vårdgalan

Se Linda Jervidals bilder som visades, i pdf-format

Här kan du läsa en intervju med Linda Jervidal från Sineva Ribeiros arbetsplatsbesök i oktober