Arbetsplatsbesök hos Caroline Pettersson och Julia Olsson

Genom att arbeta personcentrerat har sjuksköterskorna Caroline Pettersson och Julia Olsson lyckats riva mossiga hierarkier, fått en effektivare vård och nöjdare patienter.

Caroline Pettersson och Julia Olsson arbetar på en stor medicinenhet med svårt hjärtsjuka patienter och 80 anställda. De har fokuserat på det viktiga mötet med patienten och ronden.

– Teamen med sjuksköterskor, läkare och undersköterskor utgår nu från patientens berättelse. Vi bjuder in till samtal för att skapa en vårdplan, säger Julia Olsson.

– Det är förstås viktigt för patienterna att få veta när de kan gå hem, säger Caroline Pettersson. Vi lyfter in patienternas egna resurser och mål och vi har minskat dubbeldokumentationen.

Vårdplanen blir ett redskap för att skapa delaktighet.

– Vi har fått kortare vårdtider och en större omsättning av patienter. Fler får tillgång till vården med personcentrerad vård, säger Julia Olsson.

Ett annat resultat är att återinläggningarna blir färre.

– Behovet av trygghet är stort. Mycket är ovant. När patienterna vet mer vad som ska hända och när och vi tar in deras egna styrkor och resurser då blir resultaten så mycket bättre.

En forskare och antropolog från Centrum för personcentrerad vård, GPCC vid Göteborgs universitet följer arbetet vid medicinenheten. Det är ett exempel på hur tvärvetenskapligt det är.

– Vi är lite nördiga Carro och jag, säger Julia Olsson. Vi pratar om personcentrerad vård även på fritiden.