Caroline Pettersson och Julia Olsson, andrapristagare

Julia och Caroline med prischeck och blombuketter i händerna

Sjuksköterskorna Julia Olsson och Caroline Jörnebrant (fd Pettersson)  använder personcentrering för att riva mossiga hierarkier på den stora medicinenheten med svårt hjärtsjuka. På köpet kommer en effektivare vård och nöjdare patienter.

- Teamen med sjuksköterskor, läkare och undersköterskor utgår nu från patientens berättelse för att skapa en vårdplan. Delaktigheten gör att vi fått kortare vårdtider och färre återinläggningar, säger Caroline och Julia.

Filmad intervju från Vårdgalan

Juryns motivering:

"Att ställa om till en personcentrerad vård innebär att förändra ett förhållningssätt som i sin tur innebär att rådande kultur måste luckras upp och traditioner brytas. Deras strukturerade arbete på en vårdavdelning för personer med hjärtsjukdom har utmanat den föråldrade, hierarkiska vårdkulturen. Alla delar i personcentrerad vård finns med – patienten är en del i teamet. Vården utgår från patientens berättelse med en tydlig struktur för personcentrerad vård samt patientmedverkan. Det har lett till många goda resultat med ökad patientnöjdhet, minskad dubbeldokumentation och stärkta team."

Carolines och Julias föreläsning vid Vårdgalan 9 november

 

Här kan du läsa en intervju med Caroline och Julia från Sineva Ribeiros arbetsplatsbesök i oktober.