Arbetsplatsbesök hos Beatrice Adriansson Carlsson och Andreas Lann

- Ni ser mig som en människa, säger patienterna på psykosenheten där sjuksköterskorna Beatrice Adriansson Carlsson och Andreas Lann arbetar personcentrerat.

De försöker möta patienternas önskemål och arbetar förebyggande.

– På det sättet minskar vi att patienter blir våldsamma, säger Beatrice "Bea" Adriansson Carlsson och Andreas Lann.

– Vi involverar patienter och anhöriga i vårdplaneringen. Anhöriga ser och uppskattar det vi gör.

De berättar att om en patient blir arg, de är trots allt inlåsta på en sluten avdelning, då avvaktar de innan de ingriper.

– Vi bemöter inte med våld. Patienten får kanske slå sönder några grejer och agera ut. Det är inte hela världen. När de lugnat ner sig avvaktar vi ett par dagar och sen pratar vi om det som hände och varför det blev som det blev. Ofta skrattar vi tillsammans med patienten när ilskan lagt sig, säger Andreas Lann.

Det personcentrerade förhållningssättet skapar också lugn och självförtroende hos personalen.

– Det är en filosofi, fyller en överläkare i som är imponerad av Beatrice "Bea" Adriansson Carlssons och Andreas Lanns sätt att arbeta.

Framgångsnycklar är god struktur och planering, samarbete i team och samarbete även med öppenvården. Patienten får dessutom själv välja personal, snabb rond på morgonen så att patienten vet vad som ska hända och en vårdplan tillsammans med patienten ger resultat. Det händer också att personalen besöker patienterna i deras hemmiljö, i patientens egen comfortzone som de säger.

– Vi använder väldigt få tvångsåtgärder och särskilda befogenheter, säger Beatrice "Bea" Adriansson Carlsson och visar på bältessängen som står i ett personalrum med en filt över.
– Lite mjukare under rumpan när vi fikar.