Beatrice Adriansson Carlsson och Andreas Lann, andrapristagare

Bild på Andreas och Bea med prischeck

Sjuksköterskorna Beatrice Adriansson Carlsson och Andreas Lann arbetar i en många gånger tuff miljö på psykosenheten på Mölndals sjukhus. Genom att möta patienternas önskemål och arbeta förebyggande har de lyckats att drastiskt minska antalet tvångsåtgärder.

- Vi bemöter inte med våld. Om en patient blir ilsken och slår sönder några saker är det inte hela världen. Vi pratar i stället igenom situationen efter några dagar när det lugnat ner sig – då kan vi ofta skratta tillsammans, säger Beatrice och Andreas.

Filmad intervju från Vårdgalan

Juryns motivering:

"Hela deras arbete inom vården med personer med psykos genomsyras av ett förändrat förhållningssätt. Det här är personcentrerad vård som gör skillnad på djupet. I det tvärprofessionella teamet är patienten en jämlik part i teamet. Att patienten blir en person som känner sig sedd och får delge sin berättelse utgör grunden för deras arbete.

Mänskliga rättigheter har varit en ledstjärna för psykiatrisjuksköterskorna. Från att ha varit en arbetsplats med hög personalomsättning har det nya förhållningssättet lett till att personalen stannar kvar, trivs och utvecklar vården. Patientens resurser och förmågor tas om hand och tvångsåtgärderna minskar. Från att år 2012 till 2013 ha bältat en patient i månaden och haft tvångsåtgärder i form av tvångsinjektioner och andra begränsningar har bältesläggning minskat till en på nio månader. Det totala antalet tvångsåtgärder har också minskat."


Beas och Andreas föreläsning vid Vårdgalan

Se Beatrice och Andreas bilder som visades - i pdf-format


Här kan du läsa en intervju med Beatrice och Andreas från Sineva Ribeiros arbetsplatsbesök i oktober.