Här är samtliga finalister till Vårdförbundspriset och  Årets Vårdchef. På fredag 18 november får vi se vilka som vinner. Priserna delas ut på Vårdgalan som hålls på Oscarsteatern.

Finalister Vårdförbundspriset

Juryn för 2022 -års Vårdförbundspris i samarbete med Folksam utsett tre finalister som har chans att uppmärksammas genom Vårdförbundspriset för sina insatser inom personcentrerad vård. Prissumman på 500 000 kronor är ett av Sveriges största priser inom hälso- och sjukvårdsområdet. Priset premierar medlemmar som arbetar för en förbättring för patienter med hjälp av personcentrerad vård.

Stort grattis till de tre finalister som juryn utsett:

Caroline HjalmarssonCaroline Hjalmarsson
Psykiatri inom kommunal hälso- och sjukvård, Mölndals kommun

Juryns motivering:
”Det krävs mod för att bryta tabun. Caroline har modet att ställa frågor om psykisk ohälsa, kompetensen att ta hand om svaren och förmågan att bemöta och vägleda människor när de är som mest sårbara. Med specialistkunskap och driv har hon utvecklat den personcentrerade vården inom kommunens vård- och omsorgsförvaltning. Hon har utbildat kolleger och utvecklat en metod för screening som underlättar möten mellan personal och patienter. Den samhällsekonomiska analys hon har gjort visar att vinsterna inte bara är patienternas, de närståendes och personalens. Arbetet bidrar till att kommunen som vårdgivare blir bra på mer än kroppslig hälsa. Vi ser fram emot att följa hur det implementeras och sprids till fler verksamheter.”

Se filmen om  Caroline Hjalmarsson på youtube

 

Klicka här för att se Vårdgalan live!


Jasmine GlantzJasmine Glantz - Cytostatikaprojektet

Onkologen SUS Malmö

Juryns motivering:
”Med stort hjärta och mängder av energi har vår kandidat lyckats vända en hel verksamhet – från turbulent till trivsam, från problematisk till personcentrerad. Hon driver projekt och bygger broar mellan kliniker och kolleger som gör det möjligt för svårt cancersjuka patienter att få både effektiv smärtlindring och vård i hemmet, med närhet till anhöriga under den sista tiden i livet. Genom att lyssna på svårt sjuka personers önskemål, genom att tänka utanför boxen och genom att vägra lyssna på ”så har vi alltid gjort”-röster har Jasmine förbättrat livskvalitet, skapat arbetsglädje och sparat resurser. Det är vård på patienternas villkor och kärnan i den personcentrerade vården.”

Se filmen med Jasmine Glantz på youtube

 

Dialysen ÖstersundDialysen Östersunds sjukhus
Region Jämtland Härjedalen

Juryns motivering:
”I en till ytan stor region med bara ett sjukhus är utmaningarna många. För patienter som kan behöva resa 30 mil – enkel resa – för att få vård är det stort att erbjudas behandling i hemmet. Genom att implementera ny teknik i form av en digital plattform, där behandlingar kan utvärderas och justeras på distans, har vår kandidat bidragit till att öka andelen patienter med hemdialys från 15 till 60 procent. Här pratas inte bara om digitalisering – här används möjligheterna för att på riktigt främja en personcentrerad vård. Genom samverkan med njursviktssjuksköterska, kirurg och kommunal vård har regionens dialyspatienter numera fast vårdkontakt, färre sjukhusresor och en ökad livskvalitet. Med mod att säga ”prova” när andra säger ”omöjligt” fortsätter teamet mot målet att skapa en egenvårdsenhet som utvecklar dialysvården vidare.”

Se filmen från Dialysen Östersunds sjukhus på youtube

 

Finalister Årets Vårdchef

Priset går till en vårdchef som på ett föredömligt sätt utvecklar hälso- och sjukvårdens ledarskap och därmed bidrar till att föra medarbetarskapet framåt i sin verksamhet. De finalister som juryn utsett och som tävlar om priset som Årets Vårdchef är, utan inbördes ordning:

Anette GrahnAnette Grahn, verksamhetschef cancer- och lungsjukvårdsenheten Universitetssjukhuset i Linköping, region Östergötland

Juryns motivering:
”Den här verksamhetschefen har haft modet att bryta barriärer. Hon har sammanfört två avdelningar till en klinik och till slut fått olika professioner att samsa och samarbeta. Medarbetare och chefer har prövat av en ifrågasatt omorganisation, en farlig pandemi och ett riskfyllt bakterieutbrott. Men med ett omvårdnadsinriktat ledarskap har hon genomfört ett paradigmskifte på kliniken. En stark ledare som har lyft fram omvårdnadsvetenskapen och i en konservativ sjukhusmiljö lyckats ersätta hierarkier och stuprörstänkande med ett personcentrerat arbetssätt. Hon har genom att bekräfta och lyfta medarbetare skapat en förtroendefull arbetsmiljö där samarbete har blivit ett honnörsord.”

Se filmen med Anette Grahn på youtube

 

Jenny GrällsJenny Grälls, enhetschef, Ersta Diakoni, Juliahemmet, Uppsala

Juryns motivering:
”Denna finalist är specialist både på livets början och på livets slut. Personcentrerat ledarskap för henne är att se medarbetares svagheter, styrkor och behov. Och att ha förmågan att stötta där och när det behövs. Hon brinner för mellanmänskliga möten och väjer inte för de svåra existentiella samtalen. Hennes styrka är att våga tänka och agera utanför boxen. Hon har varit med och startat ett idéburet äldreboende där kompetent personal, nöjda boende – och deras närstående – tillsammans skapar en vårdmiljö där man trivs. Professionalism, engagemang och arbetsglädje är en kombination som gör att hon inte bara lyckas rekrytera utan också behålla medarbetare. En stolt chef – och vi förstår varför.”

Se filmen med Jenny Grälls på youtube

 

Tina GustafssonTina Gustafsson, enhetschef, avdelning 8 kirurgkliniken Västmanlands sjukhus, Västerås

Juryns motivering: 
”Hon har blick för hur medarbetare mår, öra för deras behov och förmåga att stötta och vägleda där det behövs. Hon är en chef som skapar trygghet och får medarbetare att växa. Med kompetensutveckling, nya mötesformer och förändrade rondrutiner tydliggör hon roller och skapar delaktighet. Hon har mött motstånd, men med ett självförtroende som påminner om Pippi Långstrumps säger hon: ”Det här har jag aldrig provat. Det klarar jag säkert.” En chef som ser vilken medarbetare som passar in var i det pussel som en verksamhet är. Avdelningen har blivit en attraktiv arbetsplats där medarbetare vill stanna och där trivsel och kompetens visar sig i ökad patientsäkerhet och bättre ekonomi.”

Se filmen med Tina Gustafsson på youtube.

 

Läs mer om Vårdförbundspriset

Läs mer om Årets Vårdchef

Läs mer om Årets Studenthandledare

Läs allt om Vårdgalan

Nu kan du se alla presentationsfilmer

På vår spellista på youtube för Vårdgalan kan du nu se alla  7 presentationsfilmer.