Biomedicinsk analytiker? Sök resebidrag till IFBLS Världskongress!

ANSÖKNINGSTIDEN HAR GÅTT UT. Vårdförbundet gör en särskild satsning mot dig som är biomedicinsk analytikermedlem. Du kan söka resebidrag för Världskongressen i Köpenhamn 1- 5 september 2020. Det är inga krav på abstract.

Vi tycker att det är viktigt att du som är biomedicinsk analytiker och medlem i Vårdförbundet får möjlighet att delta vid IFBLS:s Världskongress i Köpenhamn den 1–5 september. Deltagandet sker utan krav på ”aktiv medverkan”; du behöver alltså inte skicka in abstract, presentera en poster eller hålla en muntlig presentation.

Boosta din yrkesutveckling

Syftet med ditt deltagande är att du ska få nya kunskaper och erfarenheter om hur vården i stort och laboratorier specifikt bedrivs i andra delar av världen. Kongressens vetenskapliga program bjuder på presentationer om utveckling och forskning, implementering av nya metoder och förbättring av gamla, du kan höra föreläsningar om precisionsmedicin, AMR, om cervixcancer kan elimineras redan nu, ledarskap och etik. På kongressen ges du möjlighet att knyta kontakter som stimulerar din yrkesutveckling och deltagandet ger också en ”boost” till din professionsidentitet.

Läs om kongressen här

Det här här resebidraget

Vårdförbundet delar ut resebidrag på max 12 000 kr/ per beviljat bidrag. Det täcker Early Bird-kongressavgiften och kongressmiddagen och bidrar till resa och uppehälle. Vårdförbundet bidrar inte till några andra kostnader. 

Utlägg ska redovisas till Vårdförbundet, med registreringsbekräftelse till kongressen och andra kvitton. Pengar i resebidraget som inte utnyttjas ska betalas tillbaka till Vårdförbundet.

Kriterier för att kunna söka resebidraget:

  • Du är yrkesverksam eller förtroendevald Biomedicinsk analytiker/cytodiagnostiker och har varit medlem i Vårdförbundet minst tre år.
  • Du har inte fått ett särskilt resebidrag tidigare.
  • Du motiverar varför du önskar delta vid Världskongressen.

Vad händer sen?

Medlemmar som får beviljat resebidrag får ett skriftligt besked via mail från Vårdförbundet. Meddelandet skickas tre till fem veckor efter att ansökningstiden löpt ut. Vårdförbundets beslut kan inte överklagas.

  • Deadline för ansökan är 3 april 2020.
  • Deadline för registrering till Världskongressen till Early Bird kongressavgift är 31 maj 2020.

Här ansöker du!

För att ansöka om stipendiet behöver du bara fylla i det korta formuläret nedan.

Frågor?

Kontakta Anne Lindgren Berndt på anne.berndt@vardforbundet.se

Ansökan: resebidrag till IFBLS Världskongress

Du måste vara inloggad för att skicka in formuläret.
Jag avser att delta på Världskongressen samtliga dagar 1-5 sept

Dina personuppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagstiftning. Läs mer om hur Vårdförbundet hanterar personuppgifter här

Godkännande