Röntgensjuksköterska? Sök resebidrag till ECR kongress!

Vårdförbundet gör en särskild satsning för dig som är röntgensjuksköterska. Du kan söka resebidrag för att delta i Världskongressen i Wien 3-7 mars 2021.

Vi tycker att det är viktigt att du som är röntgensjuksköterska och medlem i Vårdförbundet får möjlighet att delta som åhörare, ”utan aktiv medverkan” vid European Congress of Radiology (ECR) i Wien den 3-7 mars 2021.

Med ”utan aktiv medverkan” menas att du kan delta i kongressen utan att ha skickat in abstract, utan att behöva presentera en poster eller hålla en muntlig presentation.

Boosta din yrkesutveckling

Syftet med ditt deltagande är att du ska få nya kunskaper och erfarenheter om hur vården och ditt  yrke bedrivs i andra delar av världen. Du får också möjlighet att knyta kontakter som stimulerar din yrkesutveckling så deltagandet kan ses som en ”boost” för din professionsidentitet.

ECR är en internationell kongress av hög vetenskaplig klass som bjuder på presentationer om forskning, implementering av nya och uppdaterade metoder inom bild- och funktionsdiagnostik. Det finns även föreläsningar om artificiell intelligens (AI), röntgendiagnostikens och strålbehandlingens centrala roll i Europas plan för förebyggande och vård av cancer, arbetsmiljö, ledarskap, etik med mera. Här kan du läsa mer om kongressen 

Det här gäller

Vårdförbundet delar ut resebidrag på max 12 000 kr/ per beviljat bidrag. Det täcker Early Bird-kongressavgiften och bidrar till resa och uppehälle. Vårdförbundet bidrar inte till några andra kostnader. 

Utlägg ska redovisas till Vårdförbundet, med registreringsbekräftelse till kongressen och andra kvitton. Pengar i resebidraget som inte utnyttjas ska betalas tillbaka till Vårdförbundet.

Kriterier för att kunna söka resebidraget:

  • Du är yrkesverksam röntgensjuksköterska och har varit medlem i Vårdförbundet minst tre år.
  • Du har inte fått ett särskilt resebidrag tidigare.
  • Motivering till varför du önskar delta vid kongressen. Denna är avgörande vid bedömningen.

Deadline

Sista dag för att skicka in din ansökan för särskilt resebidrag är 20 augusti 2020.

Deadline för registrering till ECRs Early Bird-kongressavgift är under hela september 2020. Obs datumet är preliminärt!

Vad händer sen?

Personer som får beviljat resebidrag får ett skriftligt besked från Vårdförbundet. Beskedet skickas tio dagar efter att ansökningstiden (20 augusti) har gått ut. Vårdförbundets beslut kan inte överklagas. Resebidrag som inte används ska återbetalas till Vårdförbundet.

För att ansöka om resebidraget behöver du bara fylla i  formuläret nedan.

Frågor?

Kontakta Parvin Tavakol Olofsson
parvin.olofsson@vardforbundet.se

 

Fotograf: Magnus Glans

Ansökan resebidrag ERC:s kongress

Dina personuppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagstiftning. Läs mer om hur Vårdförbundet hanterar personuppgifter här.

Godkännande