Ska du göra din praktik eller skriva din uppsats eller ditt examensarbete utomlands? Då kan du söka Vårdförbundets resebidrag för studentmedlemmar. Du finns två ansökningsomgångar per år. Sista datum för att skicka in din ansökan den här perioden är den 15 februari 2023.

Med anledning av coronakrisen: Till dig som ansökt om resebidrag för student

I takt med att restriktionerna lättar ber vi er uppdatera er på UD:s hemsida gällande icke nödvändiga resor. Läs mer på regeringen.se.

En del resor och konferenser kan fortfarande komma att ställas in. Vårdförbundet betalar inte ut resebidrag eller ersättning för inställda resor.

Om du väljer att göra din verksamhetsförlagda utbildning eller skriva din uppsats eller examensarbete i ett annat land kan du skapa kontakter och få nya kunskaper om hur vården fungerar utomlands. Det är också en erfarenhet som stimulerar din framtida yrkesutveckling. Därför delar vi ut ett resebidrag som du som studentmedlem kan söka.

Bidraget

Resebidraget är på 3 000 kronor per person och kan beviljas till medlemmar en gång under utbildningen.

Så här gör vi urvalet

När vi behandlar din ansökan utgår vi i första hand från hur länge du har varit medlem i Vårdförbundet. I andra hand från när ansökan inkommit.

Resebidraget kan endast delas ut till medlemmar som ska göra sin verksamhetsförlagda utbildning eller uppsats/examensarbete utomlands.

Du kan inte ansöka för:

  • Praktik/resa som redan har startat innan sista ansökningsdagen, du kan inte beviljas resebidrag i efterskott
  • Vidare- eller påbyggnadsutbildningar
  • Annan form av utbildnings- eller kursverksamhet
  • Studieresor
  • Om ansökan inkommit efter sista ansökningsdatum

Sista ansökningsdag

Sista datum för att skicka in din ansökan är den 15 februari 2023.

Så här söker du bidraget

Innan du fyller i ansökan ska du skaffa ett intyg (PDF) från din institution i Sverige. Be kontaktpersonen på institutionen att skriva under, skanna sedan dokumentet så att du kan bifoga det till din ansökan.

Sök sedan bidraget via vårt webbformulär: Ansökan om resebidrag.

När får jag besked?

Ett skriftligt besked skickas ut cirka tre veckor efter sista ansökningsdatum.