Är du sjuksköterskestudent och har en bra idé? Då ska du söka Queen Silvia Nursing Award. Det är ett stipendium för dig som vill vara med och lösa framtidens utmaningar inom vård och omsorg med särskilt fokus på äldre. Vinnaren får 60 000 kronor och ett speciellt utvecklat praktikprogram.

Vården av äldre är idag en av Sveriges viktigaste frågor eftersom andelen äldre i befolkningen ökar. Om 30 år beräknas dubbelt så många som idag vara över 80 år. Samtidigt minskar antalet sjuksköterskor med specialistutbildning. Bristen på specialistsjuksköterskor inom vård av äldre är särskilt stor.

Queen Silvia Nursing Award bidrar till ökat fokus på sjuksköterskans unika och viktiga kompetens i vården av den äldre. Därför vill Vårdförbundet som partner i priset uppmuntra sjuksköterskestudenter att beskriva sitt arbete och sina förslag till utveckling inom äldrehälsa.

Stipendium på 60 000 kronor

Den student som tilldelas Queen Silvia Nursing Award får ett stipendium på 50 000 kronor och möjligheten att delta i ett individuellt anpassat internship under minst sex månader. Internshipet kommer att genomföras i Sverige och andra europeiska länder, med syftet att ge studenten ett så värdefullt halvår som möjligt med lärdomar från flera perspektiv på vård och omsorg av äldre.

Ansökan

Du söker stipendiet genom en ansökningsportal på stipendiets webbplats. Ansökningstiden löper alltid från 1 september till och med 15 november.

Urvalsprocess

Stipendiaten utses genom en tvådelad process. I första skedet röstar deltagarna som har sökt stipendiet själva på de idéer som kommit in. Därefter tar juryns arbete vid där de går igenom och bedömer idéer. Slutligen kallas ett antal sökande till ett personligt möte, varpå stipendiaten väljs ut. 

Prisutdelning

Vinnaren annonseras på H.M Drottningens födelsedag den 23 december. Prisutdelningen sker sedan någon gång under våren.