Förbättringsstipendiet - tidigare vinnare

Fram till år 2015 delade Vårdförbundet ut ett förbättringsstipendium till en eller flera medlemmar som genom sitt förbättringsarbete bidragit till att ny kunskap omsätts på arbetsplatsen. 100 000 kr delades ut varje år. Nedan ser du de senaste vinnarna.

2015

Elisabeth Persson, Sjuksköterska, projektledare, Skåne

Syftet med projeketet är att åstadkomma förbättringar genom att minska nattfastan till max 11 timmar. Förändringar kring miljö, aktiviteter, och tider för måltider har lett till att trycksåren upphört, sömnbesvär och oro nattetid minskat, inga fall nattetid och tidig morgon samt ett ökat välbefinnande hos vårdtagarna.

Ingela Salomonsson avdelningssjuksköterska samt Mirjam Dragsten kranskärlssjuksköterska Kardiologen, avdelning 27 Falu lasarett

På kardiologen avdelning 27 i dalarna finns i dag ingen strukturell uppföljning av patienter som överlevt hjärtstopp, med focus på ICD. Detta medför att man lätt kan missa hur dessa patienters hälsa och välmående är. Patientgruppen kan ha särskilda behov som i dag kan förbises på grund av detta.

2014

Erika Phexell, Leg Röntgensjuksköterska Trelleborg

Erica Phexell fick 50 000 kronor av Förbättringsstipendiet för sitt projekt "Skiktröntgen vid mätning av bäcken – Införande och optimering av protokoll för bäckenmätning med tomografi".

Mia (Maria) Bergenmar och Lena Sharp Stockholm

Mia och Lena fick 50 000 kronor av Förbättringsstipendiet för arbetet med *Personcentrerad rapport – ett arbetssätt för ökad patientsäkerhet, patienttillfredsställelse och delaktighet inom cancervården?".

2013

Annika Ahrén Vargas, Psykosvård Nordost, Sahlgrenska sjukhuset

Annika Ahrén Vargas fick 25 000 kronor av Förbättringsstipendiet 2013 för sitt projekt "Hälsosamtal med kulturperspektiv".

Åsa Hällström och Kerstin Rahkola, Sunderby sjukhus

Kerstin och Åsa fick Förbättringsstipendiet 2013 för sitt projekt att skapa en trygg och sammanhållen vårdprocess mellan intensivvårdsavdelningen och strokeenheten på Sunderby sjukhus i Luleå

Sofia Sandström, Nyköpings lasarett

Sofia Sandström fick 25 000 kronor av Förbättringsstipendium för sitt projekt att undersöka varför ortopedkliniken på Nyköpings lasarett har en relativt stor andel patienter som känner sig missnöjda ett år efter höftledsoperation.