Förbättringsstipendiet

Vårdförbundets Förbättringsstipendium delas ut till en eller flera medlemmar som genom sitt förbättringsarbete bidrar till att ny kunskap omsätts på arbetsplatsen. Stipendiet består av 100 000 kronor som kan fördelas på en eller flera stipendiater. Sista ansökningsdag är 15 april.

För att vården ska utvecklas behöver vi hela tiden uppdatera våra kunskaper och använda dem till att förbättra vården. Vårdförbundet vill stimulera att ny kunskap omsätts i verksamheten och skapar patientnytta, samtidigt som du själv utvecklar din kunskap. Därför delar vi varje år ut Förbättringsstipendiet.

Vem kan söka?

Stipendiet kan sökas av dig som är medlem i Vårdförbundet.

Krav på projektet

  • Projektet ska ha en tydlig målsättning och resultatet tas tillvara i verksamheten.
  • Att medarbetare och ledning är överens om att målsättningen fyller ett eller flera av ovan nämnda syften.

Observera att stipendiet inte avser utbildning, kurser eller konferenser

Vad händer när jag har ansökt?

En beslutsgrupp bestående av medlemmar beslutar om vem eller vilka som ska tilldelas stipendiet. Deras möte sker i början av juni och efter det meddelas deras beslut. Stipendiaten/stipendiaterna får sedan ta emot priset på Vårdgalan som äger rum på hösten.

Vinnare 2015

2015 gick stipendiet till två verksamheter vars företrädare får dela på prissumman 100 000 kronor.

  • 50 000 kronor till Elisabeth Persson, sjuksköterska och projektledare för Förbättringsprojekt Solgården i Skåne.
  • 50 000 kronor till Ingela Salomonsson avdelningssjuksköterska samt Mirjam Dragsten kranskärlssjuksköterska Kardiologen, avdelning 27 Falu lasarett.

Här kan du läsa mer om alla tidigare vinnare av Förbättringsstipendiet.