Pandemin har präglat vården i stor utsträckning. Genom två fotoutställningar vill vi visa två olika perspektiv av coronapandemin. Dels medlemmarnas egna bilder där de skildrar sin vardag i sin yrkesroll. Och dels fotograf Paul Hansens dokumentation av coronapandemin inifrån.

DN:s bildjournalist Paul Hansen följde några av de livsöden som förändrades av covid-19. Från sjukhuspersonal och patienter till de anhöriga som blev ensamma kvar. Utställningen ”Livet, döden, covid” visar tio utvalda bilder tagna under perioden april-december 2020.

Vårdförbundet har fått förmånen att exklusivt för våra medlemmar visa DNs och Paul Hansens utställning ”Livet, döden, covid”, som återspeglar det första pandemiåret ur ett lite bredare perspektiv där människor även utanför våra yrkesgrupper visas.

Logga in till utställningen med Paul Hansens bilder

Medlemmarnas bild av pandemin

Den andra delen består av bilder som våra medlemmar skickat in genom en uppmaning från Vårdförbundet. Vi får ta del av den extrema arbetssituationen men även kollegial solidaritet, kamratskap och ibland nödvändig humor.

Utställningen Medlemmarnas bild av pandemin

Låna fotoutställningen

Under 2023 finns möjligheten att låna hela utställningen som består av 10 stora bilder av Paul Hansen och 20 mindre av medlemmar.

Utställningen går exempelvis att visa i någon av Vårdförbundets lokaler eller i väntrum eller entréer till större sjukvårdsinstitutioner genom samarbete med regioner/kommuner.

Är du intresserad, kontakta jan.sandberg@vardforbundet.se för mer information.