Nu kan du som medlem köpa den nya upplagan av boken Omvårdnadsdiagnoser: definitioner och klassifikation till rabatterat pris hos Studentlitteratur. Boken vänder sig till blivande och redan yrkesverksamma sjuksköterskor.

Alla introducerande kapitel har omformulerats för att även passa in på grundläggande nivå för blivande sjuksköterskor. De innehåller den information som behövs för att läsaren ska förstå bedömning, kopplingen till diagnostik samt syfte och användning av en taxonomisk struktur som underlag för sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder i vården av patienten.

Nytt i denna utgåva:

  • 18 helt nya omvårdnadsdiagnoser och 72 reviderade diagnoser
  • Uppdateringar, förändringar och justeringar av de flesta definitionerna till omvårdnadsdiagnoserna, särskilt riskdiagnoser
  • Standardisering av termerna för de diagnostiska indikatorerna (kännetecken, relaterade faktorer och riskfaktorer) i syfte att skapa ytterligare tydlighet för läsare och kliniker
  • Kodning av alla diagnostiska indikatorer finns nu tillgänglig för de som använder en elektronisk version av taxonomin.

Ta del av erbjudandet från Studentlitteratur här