Vårdförbundets uppgifter om dig

Som medlem i Vårdförbundet samtycker du till att vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen, PuL. PuL ska skydda mot kränkningar av den personliga integriteten när personuppgifter hanteras.

Du kan när som helst begära ett fullständigt utdrag ur registret från Vårdförbundet.

Vårdförbundets medlemsregister 

I Vårdförbundets medlemsregister finns följande uppgifter om dig:

  • Personnummer, namn, adress, telefonnummer, arbetsplats, befattning, lön, utbildning och eventuella medlemsförsäkringar
  • Eventuellt medlemskap i Svensk sjuksköterskeförening
  • Förtroendeuppdrag och fackliga utbildningar
  • Aviserade och betalda avgifter noteras

Härifrån hämtas uppgifterna om dig

  • Som medlem fyller du själv i de flesta uppgifterna i inträdes- och ändringsformuläret
  • Adressändringar uppdateras via folkbokföringen varje månad
  • Från Folksam får vi uppgifter om försäkringar

Så här hanteras dina uppgifter

I och med att du ansöker om medlemskap i Vårdförbundet samtycker du till att de uppgifter som är relevanta för ditt medlemskap och din profession registreras, behandlas och utlämnas för ändamål som har samband med ditt medlemskap i Vårdförbundet och/eller kan vara till nytta för dig och/eller övriga medlemmar i profession eller yrkesutövning.

Informationsutbyte sker med a-kassan, tryckerier, arbetsgivare, banker och försäkringsbolag.