Fördjupa dina kunskaper med en utbildning

I Kunskapsrummet kan du fördjupa dina kunskaper när du vill, i egen takt, på en plats som passar dig. Här har du tillgång till utbildningar inom olika ämnesområden, seminarier och annat material som kan bidra till din personliga utveckling och karriär.

Utbildningarna i Kunskapsrummet finns tillgängliga för dig som är medlem. I vår utbildningskatalog kan du se en förteckning över alla våra utbildningar.

När du avslutat en webbutbildning flyttas den till Genomförda utbildningar. Vill du gå tillbaka eller göra den igen hittar du den där.