Värva en kollega

Den 1 maj börjar Värva en kollega-kampanjen igen. Fortsätt under tiden att värva fler medlemmar. Ju fler vi är desto bättre resultat kan vi nå. Tillsammans blir vi starka.

Här hittar du information om allt som ingår i ditt medlemskap och varför du ska vara medlem i Vårdförbundet. Sprid detta vidare till de kollegor som ännu inte är medlemmar.