Valberedningens förslag till styrelse och kongress 2017

Här presenterar valberedningen sitt arbete, övergripande motivering samt en presentation av deras förslag.

Här kan du läsa valberedningens förslag till ny styrelse och kongress 2017 för de kommande 4 åren. Dokumentet är uppdaterat 5 september.