Motioner 2017

Det är dags att skriva en motion till årsmötet den 14 oktober 2017.

Du skriver ditt yrkande i bifogad mall senast 25 juni och skickar till någon av nedanstående i årsmötesgruppen. Hit kan du också vända dig om du har några frågor.

Motionsmall 2017.

/Årsmötesgruppen
Susanne Blom Persson, Anki Ahlgren, Stina Wernstedt och Mariette Björk