Ansök om stipendium från stiftelsen Caroline Wijks Sjuksköterskehem

En hand håller en blå penna över ett skrivblock. I bakgrunden syns en bärbar dator och en vit kaffekopp

Du som arbetar eller har arbetat i Göteborg kan nu söka stipendier från stiftelsen Caroline Wijks Sjuksköterskehem.

Stiftelsen delar ut stipendier ur fonder till sjuksköterskor som är i behov av rekreation efter sjukdom eller ekonomisk förstärkning till följd av låg pension. Villkor för stipendier är att sökanden arbetar eller har arbetat i Göteborg.

Ansökan skall vara styrelsen för Stiftelsen Caroline Wijks Sjuksköterskehem tillhanda senast den 31 maj 2017, adress finns på blanketten.

Ansökningsblankett kan hämtas nedan, men finns även att tillgå via Stiftelsen Caroline Wijks sjuksköterskehem, där du kan läsa mer.

Relaterade dokument