Vårdens paradigmskifte

Vårdförbundet avdelning Västra Götaland publicerade januari 2014 rapporten ”När vården flyttar hem – den kommunala hälso- och sjukvårdens sjuksköterska i vårdens paradigmskifte". I april anordnades ett seminarium kopplat till rapporten där flera föreläsare och politiker förmedlade olika perspektiv av vårdens paradigmskifte från slutenvård till vård i hemmet. Ta del av rapporten och filmade avsnitt från seminariet.

Sedan Ädelreformen genomfördes 1992 har det skett en förskjutning av sjukvårdsinsatser från sluten vård till öppna vårdformer inom primärvård och kommunal vård och omsorg. Trots att vården som utförs i kommunerna blir allt mer sjukvårdstekniskt avancerad är bristen på specialistutbildade sjuksköterskor påtaglig. Gapet mellan vårdbehov och de resurser som står till förfogande ökar. Samtidigt debatteras det ständigt om vikten av patientsäker vård, patienternas valfrihet och delaktighet samt äldres livskvalitet. Vården har absolut flyttat in i hemmet, men har vi hunnit med i kommun och landsting?

Rapporten

Januari 2014 publicerades rapporten ”När vården flyttar hem – den kommunala hälso- och sjukvårdens sjuksköterska i vårdens paradigmskifte”. Bakom rapporten står fyra styrelseledamöter i Vårdförbundet avdelning Västra Götaland: Marianne Brindbergs, Haide Gårdlind Mellgren, Tina Kall och Robin Åberg. Rapporten beskriver ett ökat flöde av hälso- och sjukvård från slutenvård till primärvård och kommunal vård. Den vård som idag utförs i kommunerna blir alltmer sjukvårdstekniskt avancerad och vårdtagarna allt sjukare. Syftet med rapporten är att synliggöra konsekvenserna av att patienter med omfattande behov av vårdinsatser allt oftare vårdas hemma och hur denna förändring påverkar kommunalt anställda sjuksköterskor.

Seminarium

Den 2 april 2014 höll Vårdförbundet ett välbesökt seminarium i Göteborg om vården i kommunen. Förutom presentation av rapporten deltog flera föreläsare som belyste dagens och framtidens kommunala sjukvård.  Inbjudna föreläsare var Helle Wijk, Eva Nilsson Bågenholm, Marion Rasmussen Nilsson, Anna Lindquist och Lisbeth Löpare Johansson. Barbro Westerholm deltog genom en filmad intervju. Seminariet avslutades med en debattpanel med bland andra region- och kommunpolitiker. Moderator för dagen var Britt-Marie Mattsson.

Media

"När vården flyttar hem" är på turné

Under året kommer Vårdförbundet att följa upp detta brännheta och aktuella ämne genom att besöka vårdanställda, politiker och tjänstemän ute i kommunerna. Vill du att vi kommer och pratar om rapporten? Vi kommer gärna och pratar med dig, dina kollegor och din kommuns politiker och tjänstemän.  Hör av dig till britt.gronvik@vardforbundet.se eller telefon 031-725 28 10. Läs mer om vår turné.

gå en dag i mina skorGå en dag i mina skor

Vi bjuder in dig till ett möte med verkligheten. Prova gå i våra medlemmars skor. Bokstavligen! Ta chansen att se hur en arbetsdag kan se ut för sjuksköterskorna i kommunen. Anmäl ditt intresse till info.vastra.gotaland@vardforbundet.se.

Frågor?

Har du frågor kring rapporten är du välkommen att kontakta Robin Åberg, robin.aberg@vardforbundet.se eller Marianne Brindbergs, marianne.brindbergs@vardforbundet.se.