Årsmöte avdelning Västra Götaland 2017

Här hittar du all information rörande årsmötet den 14 oktober. Vi fyller på sidan efter hand.

Tid och plats

Årsmötet startar med webbröstning den 28 september för val av :

-Avdelningsstyrelse inkl ordförande och vice ordförande
-Kongressombud
-Valberedning

Webbröstningen pågår fram till den 14 oktober kl. 10.00.

Årsmötet återupptas  den 14 oktober som föregås av en utbildningsdag den 13 oktober på Bohusgården i Uddevalla, med middag den 13 oktober och övernattning när du anmäler dig till båda aktiviteterna.

Anmälan till aktiviteterna  sker via aktiviteter och utbildningar.

OBSERVERA! Inbjudan till årsmötet och utbildningsdag sker via webben, via nyhetsbrev till alla medlemmar som lämnat mail till Vårdförbundet samt via notis i Vårdfokus nr 9.

Vad ska årsmötet avhandla för ärenden?

Mötet kommer bland annat behandla eventuellt inkomna motioner, propositioner från styrelsen samt resultatet av röstningen till ordförande, vice ordförande, styrelseledamöter, kongressombud, ersättare för kongressombud och valberedning. Årsmötet kommer beredas möjlighet att tycka till om avdelningens verksamhet 2018.

Vårdförbundets gemensamma mål för 2018 beslutas av förbundsstyrelsen på deras möte i september. Beslutet kommer till stor del att styra vår verksamhet, men vi tar gärna emot förslag, idéer och synpunkter, både före årsmötet och under årsmötet. Den gemensamma verksamhetsplanen för hela Vårdförbundet tillsammans med beslut om budget beslutas av förbundsstyrelsen i december.

Under 2017 fyller Vårdförbundet 40 år, vilket vi kommer uppmärksamma under aktiviteterna.

Årsmöteshandlingarna publiceras 14 dagar före årsmötet.

Jag vill nominera, hur gör jag?

Du har nu möjlighet att fram till den 25 juni, nominera dig själv eller någon annan till uppdragen. Nominera gör du här. Här hittar du också rollbeskrivningar för de olika uppdragen.

Jag vill lämna en motion till årsmötet, hur gör jag?

Styrelsen tar emot motioner till och med 25 juni. Här finns en mall du kan använda när du skriver din motion. Våra adresser finns på mallen.

Frågor?

Se FAQ

VÄLKOMNA!