Valberedningens förslag till styrelseledamot

Här kommer valberedningens förslag och motivering till fyllnadsvalet till styrelseledamot i avdelning Västra Götaland.

Valberedningens förslag: Pernilla Widholm-Jolgård

Motivering:
Pernilla är en ödmjuk och kunnig förtroendevald och hon har ett starkt engagemang för våra medlemmar och brinner för villkors- och professionsfrågor.
Pernilla har i sitt uppdrag som förtroendevald varit framgångsrik i att driva löneutvecklingen inom sitt område.
Pernilla ser vikten av att det finns förtroendevalda på arbetsplatserna som har kunskaper och resurser att stödja medlemmarna.
Valberedning bedömer att Pernilla kommer att komplettera nuvarande styrelse på ett bra sätt.