Fyllnadsval för styrelseledamot i avdelning Västra Götaland

Då en styrelseledamot avsagt sig sitt uppdrag kommer avdelning Västra Götaland hålla fyllnadsval för att välja ersättare för denna. Mandatperioden för uppdraget gäller fram till hösten 2021.

Välkommen att nominera dig själv eller en kollega som du tycker skulle passa för uppdraget! Nominering ska vara oss tillhanda senast den 14 oktober 2018.

Vill du veta mer om vad uppdraget innebär finns uppdragsbeskrivning att läsa.

Vid frågor kontakta valberedningen avdelning Västra Götaland. Du hittar kontaktuppgifter här.

Nomineringarna kommer att presenteras löpande och i bokstavsordning. De kommer att finnas under fliken årsmöte. Valberedningens arbete kommer pågå till 29 oktober då valberedningens förslag kommer att presenteras.

Fyllnadsvalet till avdelningsstyrelsen kommer sedan att ske via webbröstning som kommer vara öppen 5 november till 18 november. Den 19 november presenteras den nya styrelseledamoten.

Mer information om hur webbröstningen kommer gå till, kommer ni finna under flik årsmöte.

Observera att personen som du nominerar ska ge sitt samtycke innan blanketten skickas in.

Nominering ska vara oss tillhanda senast den 14 oktober 2018.

Västra Götaland nominering styrelseledamot 2018

Dina uppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagstiftning. Läs mer om hur Vårdförbundet hanterar personuppgifter här

 

Jag har tagit del av informationen om hur Vårdförbundet hanterar personuppgifter