Rapport från West Pride 2017

Vårdförbundet deltog tillsammans med övriga TCO förbund (Facket ST, Lärarförbundet, Polisförbundet och Vision) i årets West Pride under parollen TCO tillsammans. West Pride är en konst- och kulturfestival som skapar trygga mötesplatser för HBTQ-personer och lyfter upp normkritik och deras livssituation. Festivalen pågick mellan den 7-11 juni.

 

I TCO-tältet kunde festivalbesökare få en kopp kaffe och diskutera fackets roll för att stärka mänskliga rättigheter på arbetsplatserna och motverka diskriminering. De fick även pröva fördomstolen där man får testa sina fördomar. 

 TCO arrangerade även två programpunkter. "Psykisk ohälsa hos utsatta grupper" var en paneldebatt som tog upp hur den psykiska hälsan påverkas av sociala, kulturella och fysiska faktorer. Medarrangörer var GRC – Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering, RFSL Göteborg - Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, RISK Göteborg - Riksföreningen Stoppa Kvinnlig Könsstympning, HSO Göteborg - Handikappföreningarnas Samarbetsorgan och Kulturgruppen för Resandefolket.

Som ensam arrangör stod TCO för programpunkten "Konsten att komma levande ur patriarkatet med humorn i behåll". Mian Lodalen och Marcus Gustavsson förde ett roligt samtal med djupaste allvar om heteronormens förbannelse för över 200 besökare på Konserthuset.
 

 

I Prideparaden, som för första gången var på en lördag, deltog TCO tillsammans med 16 000 andra som manifesterade för människors lika värde och rätten att vara sig själv.

Söndagen i TCO-tältet ägnades åt barnen och barnfamiljer. Det är viktigt att prata om jämställdhet tidigt i livet. TCO-tatueringar var mycket populära.

 

       

    


Vi i Vårdförbundets arbetsgrupp tackar alla som har bemannat och besökt TCO-tältet samt deltagit i Regnbågsparaden!

/Branka Djukanovic Svensson, Åsa Sundin, Mats Svensson