Delta i West Pride 2017

Även i år delar Vårdförbundet tältet med andra fackförbund i TCO Göteborgs familjen: Lärarförbundet, Facket ST, Polisförbundet, Vision och Sensus. Sensus ordnar ”Fördomstolen” i tältet där besökare kan testa sina fördomar.

Öppettider i TCO Göteborg tältet:

onsdag 7/6 kl.16-20
torsdag-fredag 8-9/6 kl.12-20
lördag 10/6 stängt pga Regnbågsparaden
söndag 11/6 kl.12-18

Du som vill bemanna tältet rekommenderas att gå på Funktionärträff hos Lärarförbundet, onsdag 31 maj kl 17-19, mer info här.
 
Branka håller i tältbemanningsschemat, hör av dig till henne 
branka.djukanovic.svensson@vardforbundet.se  tfn: 073-038 44 50

Mer info om tältbemanningen hittar du här.

Regnbågsparaden äger rum lördagen den 10:e juni och avgår från GöteborgsOperans parkering kl 15. OBS! Samling klockan 14.
Mer info hittar du i affischen, sprid gärna den så att fler vill komma!

Kom med, fira kärleken och stå upp för mänskliga rättigheter!

TCO Göteborg i regnbågsparaden 2016

 
Foto: Isaac Svensson

TCO Göteborg ordnar även två programpunkter på West Pride:

"Psykisk ohälsa och utsatta grupper"

När: 8 juni kl. 13-14.30
Var: Hörsalen, Göteborgs Stadsbibliotek

Vi måste göra något åt den psykiska ohälsan i utsatta grupper!

Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad har avtalat med staten att genomföra en kartläggning av den psykiska ohälsan i särskilt utsatta grupper: Funktionshindrade, Nationella Minoriteter och Hbtq-gruppen. Behovsanalysen och utformningen av åtgärder ska ske i samverkan.
Men vad vet vi om hälsoläget, och vilka åtgärder vill vi ha. I en unik diskussion med representanter för alla grupperna försöker vi hitta en väg som tar hänsyn till sociala, kulturella och fysiska faktorer som påverkar oro, ångest, depression, självmord och drogbruk. Kuratorer och forskare medverkar med korta föredrag.

Medverkande:
Annika Lindström, Simon Wallengren, Camilla Schulz, Linda Gustafsson, Ippsepp Meyer, Alem Bennett, Branka Djukanovic Svensson, Richad Magito Brun, Sanne Nordqvist med flera.

Arrangörer:
Göteborgs rättighetscenter – mot diskriminering
Kulturgruppen för resandefolket
RFSL Göteborg – Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter
HSO Göteborg – Handikappföreningarnas Samarbetsorgan
RISK Göteborg – Riksföreningen Stoppa Kvinnlig Könsstympning
TCO Göteborg

"Konsten att komma levande ur patriarkatet med humorn i behåll"

När: 9 juni kl 18-19
Var: Stenhammarsalen, Konserthuset, Götaplatsen

Straight man vs flata i ett roligt samtal på djupaste allvar. Om heteronormens förbannelse, att resa sig ändå, om skam, stolthet och lite grann om konsten att bli lesbisk. Mian Lodalen är författare, journalist och agitator. Marcus Gustavsson har varit styrelseordförande för West Pride och har ett mångårigt engagemang inom fackföreningsrörelsen.

Fri entré
Arrangörer: TCO Göteborg och Sensus studieförbund

På Facebook kan du läsa mer.

Varför är Vårdförbundet med?

Vårdförbundet vill att det bedrivs ett arbete på arbetsplatserna så att alla känner sig inkluderade i gemenskapen, och så att alla får lika möjligheter till utveckling på jobbet. Om du är HBTQ-person eller ej ska inte spela någon roll för din lön, din utveckling och hur du blir bemött. Vi vill se att fler arbetsplatser jobbar medvetet för en arbetsplatskultur där alla vågar vara öppna med vem de blir kära i eller vilket kön de identifierar sig som.

Vårdförbundet - oavsett vem du älskar!

Välkomna önskar:
Åsa Sundin, Mats Svensson, båda förtroendevalda Göteborgs stad
Branka Djukanovic Svensson, styrelseledamot
Alla tre aktiva i TCO Göteborgs West pride arbetsgrupp.