Årets "Rookie", förtroendevald samt skyddsombud har utsetts

Årets "Rookie": Gunilla Eliasson

”Ett stort engagemang som ny förtroendevald. Alltid glad och nyfiken under förtroendevaldaträffar och har god kunskap i elevhälsan. Klok och frågvis. Lärt sig snabbt Vårdförbundets olika ställningstaganden och driver våra frågor inom elevhälsan för Vårdförbundets medlemmar. Engagerar sina kollegor/medlemmar även i de andra stadsdelarna. Gör skillnad i samarbetet med arbetsgivaren.”

 

Årets förtroendevald:  Vivianne Johansson

"Förtroendevald som gör ett gediget fackligt arbete. Hon verkar aktivt för ett gott samverkansklimat inom sitt verksamhets-område.  

Hon är en sansad individ som med sunt förnuft samlar och stöttar de andra förtroendevalda inom samma område. Hon har mycket kloka tankar och idéer som hon gärna delar med sig av.

Detta är på olika sätt till hjälp och stöd för alla förtroendevalda inom hela förvaltningen och hon är biomedicinsk analytiker."

Årets skyddsombud blev: Marianne Andersson Steen

”Har i många många år stridit för en hållbar arbetsmiljö på barnsjukhuset. Arbetet har inneburit dialoger x flera med arbetsgivaren, stöd till sina medlemmar och ett stort hjärta. Hon lyckas att hela tiden få nya förtroendevalda trots stor personalflykt. Bara det är ett stort arbete. Att stå bakom som stöd till sina skyddsombud är en tung uppgift och ett stort lärande. Hon låter dem pröva för ett lärande.  Det är få som gör detta.

När dialoger inte kommer till några hållbara åtgärder är hon inte tveksam till nästa instans som arbetsmiljöverket. Det har varit barnakuten, neonatal och nu barnmedicin.
Hon har ett stort engagemang, mod och envishet för det hon brinner för och det är barnsjukhuset på SU och även hela VGR. Hon gör ett strålande och tungt arbete i det tysta många gånger. Barnsjukvården är inte alltid främst på agendan.
Så det är dags för denna utmärkelse för att premiera en eldsjäl och lyfta upp barnsjukvården.”


Stort GRATTIS till er!
/Avdelningsstyrelsen Västra Götaland