Valberedningens förslag till ny styrelse och kongress 2017

Nu är valberedningen klar med sitt arbete att förslå en ny styrelse och kongress för avdelning Västra Götaland.

Här kan du läsa om valberedningens arbete, deras övergripande motivering samt förslag till ny styrelse och kongress i avdelning Västra Götaland.

Länk till sida.