Påverkansdag inför valet på NU-sjukvården

Vårdförbundet NU-sjukvården hade utbildningsdag för sina förtroendevalda den 8 maj. Anette Fristedt, Anna Tjus och Christian Sandberg, förtroendevalda med facklig tid, ordnade dagen med hjälp av Martin Håland från styrelsen avdelning Västra Götaland. Dagen användes till facklig utbildning och politikerpåverkan inför valet till hösten.

Det fanns sedan tidigare önskemål att bjuda in politiker. Åtta stycken, de flesta från NU-sjukvårdens styrelse, hörsammade inbjudan. Samtliga politiker tyckte eftermiddagens upplägg var väl genomtänkt, det fanns tid för diskussion och reflektion i mindre grupper.
Utgångspunkten var att politikerna ställde frågor till de förtroendevald och det skulle leda till givande diskussioner. En kort paneldebatt avslutade eftermiddagen.

 
Vårdförbundets förtroendevalda på Nu-sjukvården var väldigt nöjda och framförallt kände de att politikerna lyssnade och verkligen tog till sig deras verklighet. Politikerna bekräftade också detta. De förtroendevalda gav i vissa fall en ny bild av läget, som inte riktigt överensstämde med den bild som politikerna har med sig. De har självklart fått till sig att det är en pressad situation i vården, men våra förtroendevalda kunde förstärka denna på ett nyanserat sätt.

 
Politikerna menade också på att de fick till sig att personalen känner att de inte blir lyssnade på och de blev uppmärksammade på att "slutar en kommer det en ny", men att det också många gånger handlar om att det är mångårig kompetens som slutar och ersätts med mindre erfarna kollegor. Kompetens värderas inte. Hur kan personalens idéer föras uppåt? Förslag på en rådgivande grupp med personal inom NU sjukvården kom på tal.
 
Följande politiker var närvarande från NU styrelsen: Marith Hesse (M), Carina Åström (S), Yngve Johansson (MP), Maria Nilsson (KD), Karin Blomstrand (L), Elise Norberg (V), Anders G Högmark (M) och från Västra HSN kom Ulla Carlsson (V)

 

 


På bilden ser vi från vänster: Emil från ambulansen, Sevinc från förlossningen, Charlotte från stroke samt Magnus och Robert från ögon.

De tyckte dagen var helt på rätt nivå, politikerna var intresserade och öppna för att lyssna. De bekräftade också att de verkligen tog till sig det som sas och vissa frågor som kändes extra viktiga att jobba vidare med. Det var skönt att prata direkt med politiken, ofta känner man att man inte blir lyssnad på, så det var ett utmärkt tillfälle att få fram det man vill ha sagt till rätt nivå, de som sitter med det yttersta ansvaret för vår arbetsmiljö.