Utbildning för förtroendevalda/skyddsombud på Skaraborgs sjukhus

Den 8 februari är du som är förtroendevald/skyddsombud på Skaraborgs sjukhus varmt välkommen på utbildningsdag!

Program:

08.30 Samling. Kaffe/the och smörgås
09.00 Välkommen!
09.15 Aktuell information från Vårdförbundet
10.30 Information från arbetsgivaren
11.00 På gång inom SkaS – Lön 2017 m m.
11.45 Rapport från MBL/skyddskommittéer

12.15–13.15 Lunch

13.15 Arbetsmiljö. Risk och konsekvensanalys utifrån AFS 2015:4
14.30 ca Kaffe och kaka eller frukt
15.00 Fortsättning Arbetsmiljö
16.30 Sammanfattning och avslutning av utbildningsdagen

Vårdförbundet bjuder på fika och lunch.

Anmälan görs senast tisdag den 7 februari kl 13.00 via "Aktiviteter och utbildningar"

OBS! Vänligen meddela förtroendevalda med facklig tid på SkaS om du har förhinder att närvara och orsak därtill.

Vid frågor kontakta:
Mariette Björk, Lene Lorenzen, Anette Carlsson, Fredrik Sörman, Kerstin Forsberg-Angshed eller Anette Eliasson på telefon 0500-43 19 36 eller 0703-02 56 83 alternativt e-post: Vårdförbundet SkaS

Välkomna!