Utbildningsdag i Personcentrerad vård för förtroendevalda från Södra Älvsborgs Sjukhus, Närhälsan Sjuhärad och Sjuhärads kommuner.

Den 14 september anordnar Vårdförbundet en utbildningsdag kring Personcentrerad vård. Kristina Malm Janson från den Vårdstrategiska enheten i Stockholm och Robin Åberg från avdelningsstyrelsen närvarar.

Datum: 14 september
Tid: 08.00-16.00
Plats: Hüttner på Mässen, Borås

Anmälan via "Aktiviteter och utbildningar" senast 10 september.
Fullständigt schema för dagen fås senare.
Glöm inte att söka ledigt enligt LFF § 6, LFF § 7

VÄLKOMNA!
Lena Andersson, Vårdförbundet, Södra Älvsborgs sjukhus
Angelica Neville, Vårdförbundet, Borås stad

Inbjudan för utskrift.