Utbildningsdag 12 september för förtroendevalda i Göteborg

Förtroendevalda inom Göteborgs Stad, Frölunda Specialistsjukhus, Angereds Specialistsjukhus samt privata och statliga vårdgivare inbjuds till utbildningsdag.

Program:

08:30 Fika
09:00 Presentation, egna frågor
10:00 Utvärdering av sommaren
11:00 Aktiviteter och utbildningar under hösten
12:00 Lunch
13:00 Personcentrerad vård
14:30 Fruktstund
14:45 Löneprocess, utbildning för medlemmar
16:00 Övriga frågor

Delar av dagen kommer vi vara uppdelade, så skolsköterskorna kommer vara själva.
Sök ledigt enligt lagen om förtroendemans ställning på arbetsplatsen § 7.

Anmäl dig via "Aktiviteter och utbildningar" på vår hemsida senast 4 september

Vid frågor kontakta Brith Holm, Mats Svensson eller Åsa Sundin.

Varmt välkomna!

Program för utskrift