Utbildning för förtroendevalda med facklig tid i förvaltningarna 14 mars

Den 14 mars är du som är förtroendevald i förvaltning i Vårdförbundet Västra Götaland, välkommen på en utbildningsdag i Göteborg.

Dag: 14 mars
Tid: 09.00-16.00
Plats: Scandic Crown Polhemsplatsen 3 Göteborg

Program för dagen:

09.00 Samling och fika
09.30 Inledning och presentation
10.00 Arbetsrätt
11.45 Lunch
12.45 HÖK 16
13.45 Diskrimineringslagen
14.30 Fika
15.00 Arbetsvillkor
16.00 Avslut och reflektion

Anmäl dig senast 26 februari via Aktiviteter och utbildningar.

Välkommen!