Utbildningsdag för förtroendevalda barnmorskor avdelning Västra Götaland

Den 6 oktober välkomnar vi alla förtroendevalda/skyddsombud barnmorskor till kansliet i Göteborg för en utbildningsdag.

Dag: 6 oktober
Tid: 9.00-16.30
Plats: Vårdförbundets kansli, Norra Hamnagatan 32, Göteborg

Utbildning för förtroendevalda barnmorskor med fördjupning i arbetstider och arbetsmiljö.

Vårdförbundet bjuder på fika och lunch.

Anmäl dig senast 1 oktober via Aktiviteter och utbildningar där du också hittar program för dagen.

Välkomna!