Utbildningsdag för förtroendevalda biomedicinska analytiker 28 september.

Den 28 september är du som är förtroendevald biomedicinsk analytiker inbjuden till en utbildningsdag på kansliet i Göteborg.

Dag: 28 september
Tid: 09.00-16.00
Plats: Norra Hamngatan 32, Göteborg

Program:
09.00 Samling och fika
09.30 Inledning och presentation
10.00 Reglerad specialistutbildning
11.00 Profession och utveckling
12.00 Lunch
13.00 Personcentrerad vård
14.00 Fika
14.20 Arbetsmiljö
15.00 Egna frågor
16.00 Avslut och reflektion

Anmälan gör du via "Aktiviteter och utbildningar", senast 21 september.

Inbjudan för utskrift.

Välkomna!