Utbildningsdag för förtroendevalda röntgensjuksköterskor 27 september.

Den 27 september är du som är förtroendevald röntgensjuksköterska inbjuden till en utbildningsdag på kansliet i Göteborg.

Dag: 27 september
Tid: 09.00-16.00
Plats: Norra Hamngatan 32, Göteborg.

Program:
09.00 Samling och fika
09.30 Inledning och presentation
10.00 Reglerad specialistutbildning
11.30 Värdebaserad radiologi
12.00 Lunch
13.00 Personcentrerad vård
14.00 Fika
14.30 Arbetsvillkor
16.00 Avslut och reflektion

Du anmäler dig via "Utbildningar och aktiviteter", senast 18 september.

Program för utskrift.

Välkomna!