Utbildning för förtroendevalda/skyddsombud på Skaraborgs sjukhus

Välkommen till SkaS på en utbildningsdag den 10 maj i Skövde

Dag: 10 maj
Tid: 08.30-16.30
Plats: Skaraborgs Sjukhus, Paviljongen - lokal INSIKTEN 1, Lövängsvägen, plan 1, Skövde

Program för dagen:

08.30 Samling - Kaffe/the och smörgås
09.00 Välkommen!
09.15 Information från arbetsgivaren- Kliniskt Basår
10.30 Information från Vårdförbundet
11.00 På gång inom SkaS – Lön 2017, flextidsavtal, sommar-17 mm!
11.45 Rapport från MBL/skyddskommittéer
12.15–13.15 Lunch
13.15 Arbetsmiljö SkaS. Bevaka med hjälp av AFS 2015:4
14.30 Kaffe , kaka/frukt
15.00 Fortsättning Arbetsmiljö.
16.30 Sammanfattning och avslutning av utbildningsdagen.

Anmäl dig senast den 8 maj via Aktiviteter och utbildningar.
Vårdförbundet bjuder på fika och lunch.

Vid frågor kontakta Mariette, Lene, Anette eller Fredrik på Vårdförbundet SkaS, telefon 0500-43 19 36 eller mobil 0703-02 56 83/0700-85 28 86.