Utbildning för förtroendevalda/skyddsombud på SkaS

Den 30 maj är du som är förtroendevald/skyddsombud på SkaS välkommen till en utbildningsdag i Skövde.

Dag: 30 maj
Tid: kl. 8:30 - 16:30
Plats: Skaraborgs Sjukhus, lokal INSIKTEN 1, Lövängsvägen, plan 1, Skövde

Vårdförbundet bjuder på lunch. Medtag egen fika till för- och eftermiddag om så önskas. Kaffe och the finns på plats.

Anmäler dig gör du senast 28 maj via Aktiviteter och utbildningar på vår hemsida där du också hittar program för dagen.

Obs! Vänligen meddela förtroendevalda med facklig tid på SkaS om du har förhinder att närvara samt orsak.
Mail eller telefon 0500-431936, 0703-02 56 83.

Välkomna!