Utbildning i arbets-/vårdmiljö för förtroendevalda/skyddsombud i avdelning Västra Götaland

21 mars är du som är förtroendevald/skyddsombud välkommen på en utbildningsdag i Göteborg.

Målet för utbildningen är att du ska kunna:

- Vad som ingår i ditt uppdrag som skyddsombud på arbetsplatsen
- Dina rättigheter och skyldigheter som skyddsombud
- Systematiskt arbetsmiljöarbete

Målet för utbildningen är att du ska känna till:

- Arbetsmiljölagen
- Arbetsmiljöförordningen
- Arbetsmiljöverkets författningssamling
- Arbetsmiljöverket

Sök ledigt enligt LFF §6 §7

Anmäl dig via "Aktiviteter och utbildning". Vårdförbundet bjuder på fika och lunch

Vid frågor, vänligen kontakta Anki Ahlgren på telefon 031-725 28 02 /0703-69 29 90 alt. via  mail.

Välkommen!