Utbildning för förtroendevalda barnmorskor i avdelning Västra Götaland

Du som är barnmorska och förtroendevald är varmt välkommen på nätverksträff i Göteborg den 23 mars.

Dag: 23 mars
Tid: 09.00 -16.00
Plats: Styrelserummet Vårdförbundet, Norra Hamngatan 32, Göteborg

Program:

09.00 samling och fika
09.30 presentation och inledning
09.45 arbetstid
11.00 lön
12.00 lunch
13.00 profession
14.30 fika
15.00 barnmorskedagen
16.00 avslut

Anmäl dig senast 17 mars via portalen Aktiviteter och utbildningar.
Vårdförbundet bjuder på fika och lunch.

Sök ledigt enligt LFF

Vid frågor kontakta Anki Ahlgren på telefon 031-725 28 02 eller 070-369 29 90 alternativ e-post.

Välkomna!